Manufacturers

Specials

Viewed products

Od Hradčian po Vinetu (HERRMANN, J.)

01383B

Used

1 Item

Rané kultúry západných Slovanov. 

More details

In stock

280 Kč

Data sheet

Weight832 g
LanguageSlovak
Checkedbook is complete, there are no pages missing
Place of publishingMartin
No. of copies2 000 výtisků
No. of pages304stran, 8 stran barevné přílohy, 52 stran černobílé přílohy
NoteBook removed from the library collection (contains registration numbers, stickers, traces of stickers and library stamps)
Year1973
Conditiondesky knihy přelepeny průhlednou knihovnickou fólií, která je místy zažloutlá, jinak je kniha celkově pěkně zachovalá
Hardcover/Paperbackhardcover
Edition1st Edition
PublisherOsveta

More info

„Mali radi poľnohospodárstvo, veľké' stáda a zásoby obilia, ale zaoberali sa aj rozličnými domácimi remeslami a všade výnosne obchodovali s výrobkami svojej krajiny a svojej usilovnosti..."

Týmito teplými a srdečnými slovami z diela Johanna Gottfrieda Herdera Ideen zur Philosophie def Geschichte der Menschheit (Myšlienky k filozofii dejín ľudstva) — ktorými tento veľký humanista nemeckej klasiky hovoril s úctou o kultúrnych výtvoroch susedných slovanských národov — uvádza autor svoje obsahovo veľmi významné a metodicko-šty-listicky vytríbené rozprávanie. Máme pred sebou bohato vystrojenú prácu o raných kultúrnych dejinách západoslovanských kmeňov z pera dobrého znalca tejto problematiky. Z výsledkov intenzívnej výskumnej práce československých, poľských bádateľov, ako aj vedcov Nemeckej demokratickej republiky, získaných najmä v posledných rokoch, utkal autor plastický a názorný obraz raných dejín západných Slovanov od sťahovania národov do vytvorenia samostatných západoslovanských štátov. Okrem politických dejín si všíma hospodárstvo západoslovanských kmeňov, ich kultúru, vznik a rozvoj mestských sídlisk a pod. Prednosťou publikácie je, že nepodáva dejiny západných Slovanov izolovane od ostatného slovanského a neslovanského sveta. Kniha je bohato ilustrovaná fotografiami, kresbami a mapami.

A to, čo Herder vytušil, stalo sa už dávno skutočnosťou: "Koleso meniaceho sa času točí sa medzitým nezadržateľne... a tak budete raz aj vy, teraz síce hlboko upadnuté, kedysi však usilovné a šťastlivé národy... oslobodené od svojich zotročiteľov užívať svoje krásne krajiny ako svoje vlastníctvo a v nich sláviť svoje staré sviatky pokojnej usilovnosti a nerušeného obchodu."

30 similar products in the same category: