Manufacturers

Specials

Math There are 8 products.

Showing 1 - 8 of 8 items
 • 550 Kč In Stock

  Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Edice Dějiny matematiky, svazek 8. Publikace si klade za cíl zaplnit mezeru v česky psané literatuře a přiblížit čtenáři vývoj teorie grafů v nejstarším období do roku 1936.

  550 Kč
  In Stock
 • 100 Kč In Stock

  Příručka obsahuje řešené úlohy ze stereometrie, trigonometrie a analytické geometrie. Před každou skupinou úloh je stručný přehled potřebných vzorců a pouček. Výběr příkladů vyhovuje výkladu ve škole. Knížka je určena pro nejširší okruh čtenářů, zejména studujícím.

  100 Kč
  In Stock
 • 120 Kč In Stock

  Tabulky navazují na tradici Valouchových matematicko-fyzikálních tabulek. S ohledem na potřeby nových oborů jako je např. fyzika pevných látek, atomová a jaderná fyzika, astrofyzika a geofyzika byla fyzikální část podstatně rozšířena a tabulky klasických oborů fyziky byly sestaveny z nových (přesnějších) hodnot a převedeny do soustavy jednotek SI. 

  120 Kč
  In Stock
 • 280 Kč In Stock

  Cílem knihy je seznámit čtenáře s neurčitým integrálem definovaným na základě primitivní funkce a určitým Riemannovým integrálem funkcí jedné i více reálných proměnných. Těžištěm textu jsou početní techniky a aplikace integrálního počtu. Značná část textu je věnována řešeným příkladům a úlohám.

  280 Kč
  In Stock
 • 320 Kč Out of stock

  S lehkostí a elegancí vás kniha Algebra bez (m)učení povede po cestě za poznáním dějin vývoje algebry a matematiky. Potkáte mnoho fascinujících osobností z celého světa, od řeckých a arabských vzdělanců až po novodobé matematické génie, a seznámíte se i s jejich převratnými myšlenkami. Výklad je doplněn množstvím různorodých úkolů a problémů ve formě...

  320 Kč
  Add to cart More
  Out of stock
 • 350 Kč Out of stock

  Geometrie bez (m)učení je předurčena k tomu, aby se stala nepostradatelným společníkem jak pro úplné začátečníky, tak pro čtenáře, kteří se v tomto oboru již orientují. Najdete v ní jasné a srozumitelné vysvětlení různých geometrických konceptů a principů, stejně jako životopisné medailony nejvýznamnějších vědců a charakteristiku jejich hlavních objevů...

  350 Kč
  Add to cart More
  Out of stock
 • 190 Kč In Stock

  Knížka neslouží jen k seznámení s matematickým aparátem používaným v biologických, společenských a ekonomických vědách, nýbrž ukazuje i řadu konkrétních příkladů, jak lze matematických metod v těchto oborech použít. Používá se jí již po několik let s úspěchem v zahraničí, kde vyšla v řadě vydání a stala se velmi populární.

  190 Kč
  In Stock
 • 180 Kč In Stock

  Tato knížka pojednává o reálných číslech v souvislosti s čísly racionálními. Racionální čísla jsou na přímce - číselné ose - rozložena hustě, mezi každými dvěma racionálními čísly leží nekonečně mnoho dalších racionálních čísel. Knížka se snaží odpovědět na tyto otázky: K čemu potřebujeme ještě další čísla? Jak je sestrojujeme a které další požadavky na...

  180 Kč
  In Stock
Showing 1 - 8 of 8 items