Manufacturers

Math

Products are sorted by the date they were added to the listing, from the oldest to the latest, with the latest on top. You can change the sorting below.

Math There are 7 products.

Showing 1 - 7 of 7 items
 • 120 Kč In Stock

  V knize je zopakována středoškolská látka z rovinné a prostorové geometrie, přičemž zvláštní pozornost je věnována kuželosečkám. Hlavní výklad o pravoúhlém, kosoúhlém a kótovaném promítání, axonometrii, rotačních plochách a rovinných řezech těles navazuje na středoškolské učebnice, které doplňuje v partiích důležitých pro praxi. 

  120 Kč
  In Stock
 • 550 Kč In Stock

  Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Edice Dějiny matematiky, svazek 8. Publikace si klade za cíl zaplnit mezeru v česky psané literatuře a přiblížit čtenáři vývoj teorie grafů v nejstarším období do roku 1936.

  550 Kč
  In Stock
 • 100 Kč Out of stock

  Příručka obsahuje řešené úlohy ze stereometrie, trigonometrie a analytické geometrie. Před každou skupinou úloh je stručný přehled potřebných vzorců a pouček. Výběr příkladů vyhovuje výkladu ve škole. Knížka je určena pro nejširší okruh čtenářů, zejména studujícím.

  100 Kč
  Add to cart More
  Out of stock
 • 120 Kč In Stock

  Tabulky navazují na tradici Valouchových matematicko-fyzikálních tabulek. S ohledem na potřeby nových oborů jako je např. fyzika pevných látek, atomová a jaderná fyzika, astrofyzika a geofyzika byla fyzikální část podstatně rozšířena a tabulky klasických oborů fyziky byly sestaveny z nových (přesnějších) hodnot a převedeny do soustavy jednotek SI. 

  120 Kč
  In Stock
 • 280 Kč In Stock

  Cílem knihy je seznámit čtenáře s neurčitým integrálem definovaným na základě primitivní funkce a určitým Riemannovým integrálem funkcí jedné i více reálných proměnných. Těžištěm textu jsou početní techniky a aplikace integrálního počtu. Značná část textu je věnována řešeným příkladům a úlohám.

  280 Kč
  In Stock
 • 190 Kč In Stock

  Knížka neslouží jen k seznámení s matematickým aparátem používaným v biologických, společenských a ekonomických vědách, nýbrž ukazuje i řadu konkrétních příkladů, jak lze matematických metod v těchto oborech použít. Používá se jí již po několik let s úspěchem v zahraničí, kde vyšla v řadě vydání a stala se velmi populární.

  190 Kč
  In Stock
 • 180 Kč In Stock

  Tato knížka pojednává o reálných číslech v souvislosti s čísly racionálními. Racionální čísla jsou na přímce - číselné ose - rozložena hustě, mezi každými dvěma racionálními čísly leží nekonečně mnoho dalších racionálních čísel. Knížka se snaží odpovědět na tyto otázky: K čemu potřebujeme ještě další čísla? Jak je sestrojujeme a které další požadavky na...

  180 Kč
  In Stock
Showing 1 - 7 of 7 items