Manufacturers

Specials

Electronics, Electrotechnics

Products are sorted by the date they were added to the listing, from the oldest to the latest, with the latest on top. You can change the sorting below.

Electronics, Electrotechnics There are 7 products.

Showing 1 - 7 of 7 items
 • 140 Kč In Stock

  Kniha vysvětluje fyzikální základy polovodičů, probírá pasivní a aktivní elektronické součástky a uvádí základní zapojení elektronických obvodů pro usměrňování, zesilování a spínání. Vysvětleny jsou kombinační a sekvenční logické obvody, monolitické číslicové obvody, různé druhy klopných obvodů, polovodičových pamětí, převodníků a přizpůsobovacích členů,...

  140 Kč
  In Stock
 • 120 Kč In Stock

  Řada praktických návodů na stavbu elektrických přístrojů se 113 obrázky.

  120 Kč
  In Stock
 • 600 Kč Out of stock

  Základem knihy je osm na sebe navazujících tematických celků: základy elektrotechniky a elektroniky, aplikace elektrotechniky a elektroniky, základy číslicové techniky, zpracování dat, měření, řízení a regulace, výkonová elektronika, ochrana život. prostředí v oblasti elektrotech. výroby a hospodářské procesy.

  600 Kč
  Add to cart More
  Out of stock
 • 250 Kč Out of stock

  Kniha pojednává o materiálech a některých technologických operacích při výrobě aktivních stavebních prvků - elektronek a polovodičových součástek. Kniha je určena jako učební text studujícím 2. a 3. ročníku středních průmyslových škol elektrotechnických studijního oboru Elektrovakuová a polovodičová technika.

  250 Kč
  Add to cart More
  Out of stock
 • 200 Kč In Stock

  Kniha podává zhuštěné fyzikální základy elektrotechniky. Popisuje se v ní dosavadní stav znalostí o elektromagnetickém poli, o elektrických a magnetických obvodech a o modelové technice. Podává definice, vztahy a rovnice, jež se vyskytují v praxi a je proto vhodná k rychlé a snadné orientaci v teoretické elektrotechnice. 

  200 Kč
  In Stock
 • 150 Kč Out of stock

  Kniha popisuje a analyzuje zapojení základního rázu, se kterými se denně setkáváme: drobné a větší spotřebiče, dělení napětí, regulace a odbočování proudu, ochrana choulostivějších přístrojů, sestavování jednoduchých prvků do skupin, zapojení s indukční círvkou a s kondenzátorem apod. 

  150 Kč
  Add to cart More
  Out of stock
 • 110 Kč In Stock

  Učební texty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Fakulty potravinářské technologie, předmět Elektrotechnika.

  110 Kč
  In Stock
Showing 1 - 7 of 7 items