Manufacturers

Electronics, Electrotechnics There are 7 products.

Showing 1 - 7 of 7 items
 • 600 Kč In Stock

  Základem knihy je osm na sebe navazujících tematických celků: základy elektrotechniky a elektroniky, aplikace elektrotechniky a elektroniky, základy číslicové techniky, zpracování dat, měření, řízení a regulace, výkonová elektronika, ochrana život. prostředí v oblasti elektrotech. výroby a hospodářské procesy.

  600 Kč
  In Stock
 • 250 Kč In Stock

  Kniha pojednává o materiálech a některých technologických operacích při výrobě aktivních stavebních prvků - elektronek a polovodičových součástek. Kniha je určena jako učební text studujícím 2. a 3. ročníku středních průmyslových škol elektrotechnických studijního oboru Elektrovakuová a polovodičová technika.

  250 Kč
  In Stock
 • 85 Kč Out of stock

  Kniha dává návod pro běžné i méně běžné metody měření při revizích elektrických zařízení a informuje o potřebném vybavení revizního technika. V úvodních částech je vysvětlen účel a význam revizní činnosti, jsou popsány měřicí přístroje a pomůcky a je probrána příprava na měření... 

  85 Kč
  Add to cart More
  Out of stock
 • 100 Kč Out of stock

  Tato kniha je prvním svazkem série knih nazvaných "Malá encyklopedie elektrotechniky", stručně informující o nejdůležitejších pojmech určitého užšího oboru, který se rychle rozvíjí. Jednotlivé pojmy i zkratky jsou vysvětleny tak, aby poskytly čtenáři dostatečnou informaci pro studium další odborné literatury naší i zahraniční. U každého pojmu jsou i názvy...

  100 Kč
  Add to cart More
  Out of stock
 • 200 Kč In Stock

  Kniha podává zhuštěné fyzikální základy elektrotechniky. Popisuje se v ní dosavadní stav znalostí o elektromagnetickém poli, o elektrických a magnetických obvodech a o modelové technice. Podává definice, vztahy a rovnice, jež se vyskytují v praxi a je proto vhodná k rychlé a snadné orientaci v teoretické elektrotechnice. 

  200 Kč
  In Stock
 • 150 Kč Out of stock

  Kniha popisuje a analyzuje zapojení základního rázu, se kterými se denně setkáváme: drobné a větší spotřebiče, dělení napětí, regulace a odbočování proudu, ochrana choulostivějších přístrojů, sestavování jednoduchých prvků do skupin, zapojení s indukční círvkou a s kondenzátorem apod. 

  150 Kč
  Add to cart More
  Out of stock
 • 110 Kč In Stock

  Učební texty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Fakulty potravinářské technologie, předmět Elektrotechnika.

  110 Kč
  In Stock
Showing 1 - 7 of 7 items