Catalog

Enabled filters:
  Language
  Year
  Manufacturer
  Publisher
  Edition
  Place of publishing
  Hardcover/Paperback
  Availability

  Manufacturers

  Specials

  Professional Dictionaries

  Products are sorted by the date they were added to the listing, from the oldest to the latest, with the latest on top. You can change the sorting below.

  Professional Dictionaries There are 18 products.

  per page
  Showing 1 - 12 of 18 items
  • 380 Kč Out of stock

   TECHNIKY | MATERIÁLY | NÁSTROJE | MOTIVY | ALEGORIE | ATRIBUTY | KOMPOZICE | BARVY | SYMBOLY | TVARY | DĚJINY | SLOHY | SMĚRY | HNUTÍ | TEORIE

   380 Kč
   Add to cart More
   Out of stock
  • 290 Kč In Stock

   Slovník vysvětľuje nejpoužívanejšie technické termíny zo všetkých odborov techniky. Definície a vysvetlenia podáva stručne a jednoduchou formou, zrozumitelnou aj netechnikom. Obsahuje cca 8000 hesiel a cca 600 obrázkov a diagramov. 

   290 Kč
   In Stock
  • 200 Kč In Stock

   Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i systémové změny školství, školské politiky, státní správy a samosprávy ve školství přinášejí nové odborné pojmy a mění obsah a pojetí termínů tradičních. Tento terminologický pohyb spolu se základními pojmy věd o vzdělání zachycuje Výkladový slovník z pedagogiky, který je určen...

   200 Kč
   In Stock
  • 45 Kč In Stock

   Základní pojmy z managementu a marketingu. 

   45 Kč
   In Stock
  • 130 Kč In Stock

   Výklad pojmů, výrazů a zkratek z počítačové terminologie. Více než 3200 výrazů. Provázané odkazy na příbuzné výrazy. 

   130 Kč
   In Stock
  • 90 Kč In Stock

   Slovníková příručka protifašistického a národně osvobozeneckého boje českého lidu má populárně vědecký charakter. Snahou autorů bylo podat co nejširší pohled na protifašistický a národně osvobozenecký zápas českého lidu, včetně jeho průběhu v pohraničních územích násilně odtržených v roce 1938 od republiky a přivtělených k říši. 

   90 Kč
   In Stock
  • 85 Kč In Stock

   Slovník vznikl po více než čtvrtstoletí urbanistické práce, sledování odborné literatury a studiu. Heslář se soustřeďuje na hesla, jejichž obsah se orientuje na to, co nového přinesly jednotlivé osobnosti. Ve slovníku je uvedeno mnoho architektů, jak to odpovídá jejich podílu na urbanistické tvorbě. Podstatou slovníku jsou i základní obecné pojmy. 

   85 Kč
   In Stock
  • 180 Kč In Stock

   V úvodu slovníku je uveden seznam všech hesel a seznam všech autorů spolu s jejich iniciálami. Pod každým výkladovým heslem jsou uvedeny iniciály autora, resp. autorů. Slovník je určen široké veřejnosti a studentům vysokých škol ekonomického směru. Snahou autorů bylo na vymezeném prostoru popsat vše, co je pro porozumění ekonomie a ekonomiky potřebné. 

   180 Kč
   In Stock
  • 85 Kč In Stock

   Who's Who - Kdo je kdo v architektuře a příbuzných oborech v České republice 1993: Architektura - Urbanismus - Interiérová tvorba - Design scénografie - Výstavnictví - Kostýmní a oděvní tvorba - Zahradní architektura. 

   85 Kč
   In Stock
  • 70 Kč In Stock

   Milý čtenáři, nabízíme Ti druhý z řady slovníků, jejichž cílem je vytvořit malou knihovnu, zachycující přehlednou a srozumitelnou formou rozsah základních a středoškolských vědomostí. Tyto slovníky jsou určeny zejména studentům, ale nejenom jim.

   70 Kč
   In Stock
  • 200 Kč In Stock

   Tento Slovník obchodního práva má ambici ulehčit celkovou orientaci v problematice obchodního práva, pomoci při interpetaci a aplikaci ustanovení obchodního zákoníku i celé řady dalších zákonných úprav, objasnit a přiblížit vztah obchodněprávních úprav k úpravě obsažené v občanském zákoníku. 

   200 Kč
   In Stock
  • 120 Kč In Stock

   Nový svazek z řady Slovníků spisovatelů nakladatelství LIBRI je zasvěcen polské literatuře (o jejím významu mj. vypovídají i čtyři polští laureáti Nobelovy ceny), a to od jejích počátků až po současnost. Slovník zachycuje samozřejmě především spisovatele - básníky, prozaiky, dramatiky, ale autoři k nim přiřadili také nejvýznamnější literární historiky,...

   120 Kč
   In Stock
  Showing 1 - 12 of 18 items