Manufacturers

Specials

Viewed products

Rodové erby na Slovensku I - Kubínyiho zbierka pečatí (NOVÁk, Jozef)

07304

Used

1 Item

Problematike rodových erbov sa v našej literatúre dosiaľ venovala malá pozornosť. Doc. Jozef Novák, známy už z práce o slovenských mestských a obecných erboch, sa pokúsil v prvej časti tejto populárnej práce zhrnúť vznik a vývoj, rozkvet a úpadok rodových erbov, ktoré boli za feudalizmu vonkajším prejavom výsadného postavenia šľachty...

More details

In stock

800 Kč

Data sheet

Weight1178 g
LanguageSlovak
Checkedbook is complete, there are no pages missing
Place of publishingMartin
No. of copies6000 výtisků
No. of pages376
NoteBook removed from the library collection (contains registration numbers, stickers, traces of stickers and library stamps)
Year1980
Conditionoděrky na přebalu, přebal nažloutlý, jinak dobrý stav, zachovalá
Hardcover/Paperbackhardcover
Edition1st Edition
PublisherOsveta

More info

Pri skúmaní vývoja spoločnosti majú genealógia (rodopis) a rodová heraldika (náuka o erboch) ako pomocné vedy historické stále väčší význam. Nekladú si za cieľ oslavu starobylých rodov a vyzdvihovanie ich významu, ale chcú ukázať širokému okruhu čitateľov vzájomné súvislosti pri vývoji spoločenských, politických, hospodárskych a kultúrnych dejín Slovenska, najmä v období feudalizmu.

Problematike rodových erbov sa v našej literatúre dosiaľ venovala malá pozornosť. Doc. Jozef Novák, známy už z práce o slovenských mestských a obecných erboch, sa pokúsil v prvej časti tejto populárnej práce zhrnúť vznik a vývoj, rozkvet a úpadok rodových erbov, ktoré boli za feudalizmu vonkajším prejavom výsadného postavenia šľachty. V druhej časti podáva stručné informácie o nositeľoch erbov v abecednom poriadku a charakterizuje ich erby. Opiera sa v nej o rodové erby z pečatí turzovskej korešpondencie zo 16. a 17. storočia. Tieto pečate tvoria prvú zámerne urobenú zbierku pečatí na Slovensku — Kubínyiho zbierku — uloženú v Oravskom múzeu. Zbierka zahŕňa pečate mnohých významných rodov pôsobiacich na Slovensku, ale súčasne aj erby nižšej šľachty regionálneho významu. Text dopĺňajú vyobrazenia farebných a čiernobielych erbov.

Autorovi sa však podarilo získať a publikovať aj niektoré doteraz neuverejnené erby. Opis jednotlivých erbov a najmä biografické údaje o vlastníkoch pečatí spracoval z množstva ťažko dostupných roztrúsených materiálov, pričom opravuje a dopĺňa medzerovité alebo aj chybné údaje staršej odbornej literatúry.

Publikáciu, prvú svojho druhu na Slovensku, odporúčame do pozornosti nielen archivárom, muzeológom, reštaurátorom, ale aj všetkým milovníkom histórie.

30 similar products in the same category: