Manufacturers

Specials

Viewed products

Španělé na Bílé hoře (CHUDOBA, Bohdan)

09453A

Used

1 Item

Chudobovo důkladné a podrobnostmi bohatě doložené dílo o Španělích na Bílé hoře patří do velmi zajímavé kapitoly českých dějin, kterou bychom mohli výstižné nazvat »Čechy a Evropa«: je to ta podivuhodná a nám, současníkům 2. svět. války, velmi jasná skutečnost, že se v českých zemích v jistých dějinných okamžicích rozhoduje o osudu celé Evropy, a v dobách planetárních měřítek i o celém světě.

More details

In stock

280 Kč

Data sheet

Weight838 g
LanguageCzech
Checkedbook is complete, there are no pages missing
Place of publishingPrague
No. of pages288 stran a 24 obrazových příloh
NoteBook removed from the library collection (contains registration numbers, stickers, traces of stickers and library stamps)
Year1945
Conditionmísty roztřepený a natržený vrchní přebal, nažloutlé stránky, jinak pěkně zachovalá
Hardcover/Paperbackhardcover
PublisherVyšehrad

More info

Chudobovo důkladné a mnohými podrobnostmi bohatě doložené dílo o Španělích na Bílé hoře patří do velmi zajímavé kapitoly českých dějin, kterou bychom mohli výstižné nazvat »Čechy a Evropa«: je to ta podivuhodná a nám, současníkům druhé světové války, velmi jasná skutečnost, že se v českých zemích v jistých dějinných okamžicích rozhoduje o osudu celé Evropy, a v dobách planetárních měřítek i o celém světě. Mladý historik Bohdan Chudoba vybral si z těchto historických zvratů, určujících běh našich dějin na staletí, období, k němuž se naši dějepisci vždy znovu vracejí, a osvětlil nám s nového hlediska katastrofu bělohorskou, veliký mezník, kde se třídí duchové v dobách minulých i dnes. Není jistě náhodou, že své práci dává podtitul »tři kapitoly z evropských politických dějin«; náleží totiž k závažným větám této historické práce, že v událostech bělohorských nešlo především o Českou, nýbrž v prvé řadě o evropskou věc, i když tyto události měly svůj rozhodující vliv na České dějiny. »Bitva na Bílé hoře znamenala především veliký úspěch španělské politické myšlenky a španělského imperialismu ve střední Evrope«, to je velmi důležité poznání této práce, k němuž nutno ovšem dodat, že znamenala i vítězství věci katolické, což se dále právě s našeho dnešního hlediska jeví zároveň jako zastavení germanisačního náporu, jehož intensita by jistě stoupla úspěchem povstalců. Bylo zde jistě dvojí nebezpečí v této hře, jejímž jevištěm byly Čechy a Morava, nebezpečí španělského imperialismu a protestantské germanisace českého života, ale španělské impérium nemělo již po všech těchto vyčerpávajících bojích síly na nějaké podstatné zásahy do skladby našich zemí, které jako státoprávní celek zůstaly i po této události uchovány, a nebezpečí germanisačních vlivů bylo zažehnáno. Ale tam, kam nezasáhla politika, proniklo umění a kultura vůbec; vlna španělských vzorů v literatuře, umění, hudbě a vede zanechala u nás velmi výrazné stopy a vrátila naše země křesťanství, které uchovává a zmnožuje život národů. Toto všechno zachycuje Chudoba v své knize slovem velmi živým, s darem pro individuální charakteristiku Španělských vládců Karla V. i Filipa II. i všech zúčastněných osobností a jejich psychologických i politických motivů, stejně jako s vytříbeným smyslem pro široké duchovní a politické dobové proudy, do nichž tyto významné události evropské politiky zakresluje. Je to dílo, jenž dovede vytvořit obraz doby de obohacením naší dějepisné literatury.

Tato kniha je výsledkem španělských studií autora Bohdana Chudoby. Líčí španělský imperialismus ve střední Evropě na počátku nového věku a jeho osudný zásah do českých dějin; její osud byl osudem mnoha knih v době t. zv. protektorátu. Byla vysázena, opravena a připravena do tisku již na počátku druhé světové války, ale na pokyn německých okupantů musela být celá kniha rozmetána. Teprve nyní dostává se do rukou čtenářů jako dílo mnohaleté badatelské činnosti mladého historika, přinášejíc novými podrobnostmi a svým osobitým hlediskem důležitý příspěvek k poznání naší minulosti právě v oněch dobách, které byly pro celý pozdější osud českého národa rozhodující. Autor knihy, který je činný také jako překladatel mnoha beletristických knih a jako novinář v mnoha denních, týdenních i revuálních časopisech, přichystal mezitím novou knihu, nazvanou »Jindy a nyní«, celkový a živě psaný pohled na české dějiny, v nichž stopuje český osud od prvních počátků až do doby současné s neustálým zřením k tradičním silám Českých dějin, které uchovávají podstatu národního Českého života po všechny věky. Tato nová kniha vyjde také v nakladatelství Vyšehrad v Praze. Mimo tyto historické práce věnuje pozornost také dobovým otázkám Školským i hospodářským a sociálním v menších pracích a zabývá se organisací vědeckého studia, k němuž hodlá přispět redigováním sbírky knížek, nazvané »Úvod do studia«.

30 similar products in the same category: