Manufacturers

Specials

Chemie

Zboží je řazeno dle data vložení do nabídky, a to od nejstaršího po nejnovější, kdy nejnovější je navrchu. Níže je možné řazení změnit.

Chemie There are 12 products.

Showing 1 - 12 of 12 items
 • 190 Kč In Stock

  V příručce jsou shromážděny údaje o fyzikálních a termodynamických vlastnostech prvků, anorganických i organických sloučenin, makromolekulárních sloučenin a polymerů, vodných i důležitých organických roztoků. Samostatné kapitoly jsou věnovány chemickým rovnováhám, elektrochemii a analytické chemii. Údaje jsou stručně vysvětleny a doplněny přehledem...

  190 Kč
  In Stock
 • 150 Kč In Stock

  Kniha je překladem druhého vydání učebnice, která vyšla ve Spolkové republice Německu v letech 1978 a 1982 a v současnosti vychází nebo je překládána v mnoha zemích světa. Jako první příručka tohoto typu přináší souborný výklad poruch biochemických pochodů v lidském organismu a vysvětluje jejich souvislost s pathofysiologickými projevy, tj. s klinickým...

  150 Kč
  In Stock
 • 800 Kč In Stock

  Publikace je určena pro pracovníky na vysokých školách, v ústavech ČSAV a SAV a ve výzkumných ústavech, dále pro pokročilejší studenty a absolventy vysokých škol a pro pracovníky s vysokým a středním odborným vzděláním ve všech odvětvích chemického, farmaceutického, potravinářského a paliváířského průmyslu.

  800 Kč
  In Stock
 • 130 Kč In stock

  Kniha podává populární formou přehled dosavadních znalostí z oboru koordinační chemie. Zahrnuje historii a vývoj teorie koordinačních sloučenin, strukturu krystalických sloučenin, tvorbu komplexů na povrchu tuhých látek, v plynné fázi a v roztocích a taveninách, teorii chemické vazby a stereochemii koordinačních sloučenin. Text je doplněn obrázky,...

  130 Kč
  In stock
 • 120 Kč In Stock

  Kniha obsahuje vybrané části z fyzikální chemie, aplikované na biochemické systémy. Zabývá se prostorovou stavbou molekul (zvláště biopolymerů), elektrochemickými vlastnostmi roztoků (roztoky iontů a elektrolytů, redoxními systémy, membránovými a elektrokinetickými jevy), roztoky biopolymerů, termodynamikou a kinetikou biochemických přeměn (makroergické...

  120 Kč
  In Stock
 • 110 Kč In Stock

  Cílem publikace, určené především pro vyučující v základní škole, je odpovědět v co nejmenším rozsahu stran na některé často diskutované otázky.

  110 Kč
  In Stock
 • 600 Kč In Stock

  Kromě širokého teoretického základu obsahuje kniha řadu praktických poznatků o složení přírodních, užitkových a odpadních vod. Je pamatováno i na chemii kalů a dnových sedimentů. Z těchto důvodů najdou v publikaci potřebné údaje i pracovníci vodohospodářských organizací, projekčních a výzkumných ústavů zabývajících se úpravou vod, pracovníci národních...

  600 Kč
  In Stock
 • 490 Kč In Stock

  Organická chemie patří k základním průpravným předmětům farmaceutického studia. Podkladem pro vypracování této učebnice byla skripta fakult v Hr. Králové a Bratislavě. V úvodní teoretické části jsou zdůrazněny vztahy mezi strukturou organických sloučenin a fyzikální a chemické vlastnosti. Dále je zařazeno téma izometrie, konfigurace, konformace atd. Kniha...

  490 Kč
  In Stock
 • 130 Kč In Stock

  Rozsah učiva obsaženého v této učebnici je volen tak, aby odpovídal požadavkům závěrečné zkoušky z organické chemie na pedagogických fakultách. Otázky vložené přímo do textu jsou jeho integrující složkou a jejich zodpověděním si má posluchač ověřit, zda studované části učiva porozuměl. 

  130 Kč
  In Stock
 • 190 Kč Out of stock

  Chemie z vlastních pozorování je především knihou pokusů, které mohou provádět i jednotlivci s jednoduchými, často improvizovanými prostředky, v upravených prostorách a se skrovnou zásobou pomůcek a chemikálií.

  190 Kč
  Add to cart More
  Out of stock
 • 280 Kč In Stock

  Monografie zahrnuje látku odpovídající základním přednáškám z fyzikální chemie pro všechny obory na VŠCHT. Látka je rozdělena do 12 kapitol, z nichž každá je uvozena souhrnem pojmů a vztahů nezbytných pro řešení úloh, dále jsou zařazeny vzorové řešené příklady a nakonec úlohy pro individuální studium s výsledky. 

  280 Kč
  In Stock
 • 450 Kč In Stock

  Kniha se zabývá praktickým využitím metod matematického modelování při racionalizaci a intenzifikaci chemických výrob. Komplex problémů je řešen na základě systémového přístupu. Je sledován postup prací inženýrů chemie při řešení složitějších simulačních úloh, které předpokládají dokonalou znalost chemické technologie a pracovních charakteristik výrobních...

  450 Kč
  In Stock
Showing 1 - 12 of 12 items