Autoři

Elektrotechnika (INŽ. VALENTA, Svatopluk)

Učební texty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Fakulty potravinářské technologie, předmět Elektrotechnika.

Více informací

00504

Dostupnost: Skladem

1 ks skladem

110 Kč

Elektrotechnika se neustále rozvíjí ve všech průmyslových oborech a odvětvích. Elektřina je nepostradatelným pomocníkem pracovníků v průmyslu, laboratořích, školách, vědeckých ústavech atd. Existuje řada elektrických zařízení, kterými lze snadno měřit, sledovat a ovládat různé děje. V provozech se nejčastěji setkáváme s elektrickými stroji a přístroji, spadajícími do oboru silnoproudu elektrotechniky, bývají však často doplněny slaboproudými zařízeními. Je proto žádoucí, aby technik, který není absolventem elektrotechnické školy, měl přehled o elektrických zařízeních a přístrojích, s kterými přijde během své praxe do styku.

Tato skripta jsou učební pomůckou k přednášce "Elektrotechnika" na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

 

Výběr z obsahu:

 • Základy elektrotechniky
 • Fysikální jednotky
 • Jednotky v energetice
 • Elektronické měření
 • Elektrická měření (elektroměry v praxi, vysokofrekvenční měření, základy magnetických měření)
 • Elektrické stroje
 • Elektronika (základy radiotechniky, usměrňovače a stabilizátory napětí, elektronkový oscilograf, radiotechnika, doutnavky v technické praxi, usměrňovače proudu, fotoelektrické články, napájení radiových zařízení, zvukový film, elektronky a výbojky, elektrické obrazové měniče, urychlovače iontů a elektronů, krystalové diody a triody)
 • Elektrické teplo
 • Elektrotechnika (Coulombův zákon, intenzita elektrického pole, potenciál, ekvipotenciální plochy, vodiče a nevodiče, kapacita)
 • Elektrický proud (Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, odpory, reostat a potenciometr, Jouleův zákon, výkon, oteplování vodiče, galvanické články, akumulátory)
 • Magnetismus
 • Elektromagnetismus
 • Střídavé proudy
 • Elektrická měření (měřicí přístroje, měřicí metody)
 • Elektrické stroje (transformátory, stejnoměrné stroje, asynchronní stroje, synchronní stroje, komutátorové stroje)
 • Elektronika (elektronky, dioda, anoda, katoda, trioda, tetroda, pentoda, výbojky, ignitron, fotonky, variátory, stykové články, obrazové elektronky, polovodičové usměrňovače, elektronkové zesilovače, oscilační obvod, elektronkový voltmetr, elektronková pojistka)
 • Elektrický ohřev (odporový, indukční, vysokofrekvenční, ohřev elektrickým obloukem, ohřívání infračervenými paprsky)

 • Hmotnost: 739 g
 • Jazyk: česky
 • Místo vydání: Praha
 • Náklad: 1 050 výtisků
 • Počet stran: 330
 • Rok vydání: 1959
 • Stav: používaná, opotřebovaná, vrchní desky zašpiněné, ale celkově zachovalá, bez jakýchkoliv poznámek nebo podtrhávání v textu
 • Vazba: brožovaná (měkké desky)
 • Vydavatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Košík  

Žádné zboží

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík Objednat